O Nas
Rys historyczny
Zakład Mięsny "RAKÓW" Spółka Jawna S. Lemański i D. Kiełbasa z siedzibą w Rakowie Dużym prowadzi działalność od kwietnia 1990r. Został zarejestrowany przez Urząd Statystyczny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 004702472, a następnie w Urzędzie Skarbowym nr NIP 7710100370. Zgodnie z przepisami prawa o przeniesieniu rejestracji dużych firm z gmin do Sądu Rejestrowego, dnia 30.03.2001 r. Zakład został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000005512 ( pierwsza rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Moszczenica 19 marca 1990 r pod nr 182 jako spółka cywilna).
Przedmiot działalności
Zakład Mięsny "RAKÓW" Sp.j. zajmuje się:
  • produkcją mięsa wołowego (beef meat) w ćwierciach z byków, jałówek i krów (beef quarters from bulls, beef quarters from heifers, beef quarters from cows),
  • produkcją mięsa wieprzowego (pork meat) w półtuszach (pork carcasses),
t.j. według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) nr 1511.

Zakład jest zarejestrowany przez Inspekcję Weterynaryjną do handlu na rynki Unii Europejskiej oraz innych państw pod nr 10103827.

Urzędowo zatwierdzona zdolność:
  • ubojowa wynosi 660 jednostek przeliczeniowych na tydzień (120 szt bydła, 500 świń dziennie),
  • rozbiorowa 300 ton na tydzień.
Wyposażenie
1) Automatyczna linia uboju trzody chlewnej produkcji firmy "TECHMET" Sp.j. z Sierpca,
2) Automatyczna linia uboju bydła produkcji firmy "WAMMA" Sp. z o.o. z Bydgoszczy,
3) Chłodnie o pojemności 250 szt. bydła w półtuszach i 500 świń w półtuszach z urządzeniami chłodniczymi firmy Copeland.
Systemy zapewnienia jakości
1) Zdrowotnej - Zakład ma wdrożone Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP), Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) oraz system HACCP,
2) Handlowej - klasyfikacja półtusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP dokonywana przez rzeczoznawców zakładowych z uprawnieniami unijnymi przy wykorzystaniu certyfikowanego sprzętu CGM firmy Sydel
Zaopatrzenie
Zakład Mięsny "RAKÓW" Sp.j. ma zawarte wieloletnie umowy z ponad 5 tys. dostawców zwierząt rzeźnych z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego oraz posiada 30 stałych punktów skupu dla mniejszych dostawców. Zwierzęta odbiera się od hodowców specjalistycznymi, nowoczesnymi środkami transportu.
Sprzedaż
Zakład prowadzi sprzedaż mięsa w półtuszach i ćwierćtuszach po atrakcyjnych cenach z dostawami specjalistycznymi samochodami do przewozu mięsa na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Wielkość dostaw: od 1 t. - do 20 t.